Strikter toezicht op controle identiteit.

De wet bepaalt dat verzekeraars en adviseurs de plicht hebben om mee te werken aan het bestrijden van witwassen van crimineel geld en terroristische activiteiten.
Paspoort_news_detail

De wet bepaalt dat verzekeraars en adviseurs de plicht hebben om mee te werken aan het bestrijden van witwassen van crimineel geld en terroristische activiteiten. Daarom gaan de toezichthouders (De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten) strenger controleren of verzekeringsmaatschappijen en adviseurs zich aan de wetten houden die hiervoor zijn opgesteld. Dit kan betekenen dat uw verzekeringsadviseur contact met u opneemt voor extra gegevens of identificatie.

 

Om welke wetten gaat het?
Het gaat om twee wetten.

  • De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze vraagt erom dat er cliëntenonderzoek wordt gedaan en dat ongebruikelijke transacties worden gemeld.
  • De Sanctiewet. Deze verbiedt adviseurs en verzekeraars om zaken te doen met personen of organisaties die voorkomen op een zogeheten sanctielijst.

Wat betekent dit voor u?
Algemeen:
Als u een bankrekening afsluit, vraagt de bank uw identificatiebewijs en moet u zelf aanwezig zijn. Dezelfde identificatie- en verificatieplicht hanteert De Goudse bij het afsluiten van een verzekering. Bij het afsluiten van een verzekering zal uw verzekeringsadviseur u dan ook vragen uzelf te identificeren. En ook als u al een verzekering heeft, maar de wettelijk verplichte gegevens nog niet (volledig) geadministreerd zijn, kan het gebeuren dat uw verzekeringsadviseur u vraagt om aanvullende gegevens toe te sturen.

Levensverzekeringen
Wilt u een levensverzekering afsluiten? Dan moet uw adviseur bij u een recent rekeningafschrift opvragen of een kopie van uw bankpas.

Als de naam van een relatie met een levensverzekering bij ons voorkomt op een bovengenoemde sanctielijst, zijn wij in sommige gevallen wettelijk verplicht de overeenkomst te stoppen. Ook voor andere verzekeringen kan het zo zijn dat die wordt opgezegd. Het kan ook zijn dat wij een verzekering niet kunnen afsluiten of dat uw tegoeden worden bevroren. 

Assurantiekantoor Vrieling Beilen
Uiteraard vindt assurantiekantoor Vrieling Beilen het belangrijk dat criminele en terroristische activiteiten worden bestreden. Wij hebben onze processen daarom waar nodig aangepast om aan de wet te voldoen. Wij vertrouwen erop dat u hiervoor begrip heeft.

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Aanvraagformulieren