Aanpassing voorwaarden en eigen risico's Reaal Verzekeringen

Per 1 september 2014 gelden er bij Reaal nieuwe voorwaarden en aangepaste eigen risico’s voor de Auto-, Woonhuis-, en Inboedelverzekering.
Reaal-verzekeringen-logo_news_detailPer 1 september 2014 gelden er nieuwe voorwaarden en aangepaste eigen risico’s voor de Auto-, Woonhuis-, en Inboedelverzekering. Ook verzekeren we vanaf die datum alleen nog inboedels met een waarde tot € 130.000 op basis van premier risque. Daarnaast beperken we de maximaal verzekerde bedragen voor een aantal rubrieken in huis:

  • Audiovisuele apparatuur en computers (€ 10.000).
  • Kunst, antiek en schilderijen (€ 15.000).
  • Verzamelingen (€ 10.000).
  • Sieraden (€ 2.500).

Uitzondering voor huidige relaties
Voor klanten met een inboedelverzekering afgesloten voor 1 september 2014 maken we een uitzondering. Het maximaal verzekerde bedrag voor de inboedelverzekering en de rubrieken audiovisuele apparatuur, computers, kunst, antiek, schilderijen en/of verzamelingen geldt niet voor hen. Bij de verlenging van de verzekering ontvangen deze klanten een clausule op de polis. Hierin staat dat de beperking voor de waarde van de inboedel en voor de rubrieken audiovisuele apparatuur, computers, kunst, antiek, schilderijen en/of verzamelingen niet op hen van toepassing is.

 

Bij een verhuizing vervalt de uitzondering. Dan zijn de maximale bedragen wel van toepassing.

Beperking voor sieraden geldt voor iedereen
De beperking voor sieraden die op 1 september ingaat, is wel op uw huidige relaties van toepassing. Zij zijn standaard verzekerd voor alle risico’s in huis bij sieraden tot een waarde van € 2.500. Heeft u relaties die sieraden bezitten met een waarde tussen € 2.500 en € 6.000? Dan kunnen deze relaties zich aanvullend verzekeren met een kostbaarhedenverzekering. De premie hiervoor is € 60. Daarmee zijn de sieraden dan ook gelijk wereldwijd verzekerd.

Wat verandert er voor relaties die al een kostbaarhedenverzekering voor sieraden hebben?
Voor relaties met een kostbaarhedenverzekering voor sieraden tot € 12.000 verandert er niets. De premie blijft € 60. De premie voor het verzekeren van kostbaarheden met een waarde van meer dan € 12.000 gaat van € 15 naar € 17 per € 1.000.

Overzicht voor klanten die nu een kostbaarhedenverzekering hebben:

Tot 1 september
Sieraden binnenshuis verzekerd tot € 6.000 voor diefstal, overige risico’s onbeperkt.

Daarboven wereldwijd verzekerd:
• Tot € 12.000 voor € 60.
• Boven € 12.000: € 15 per € 1.000.

Vanaf 1 september
Sieraden binnenshuis verzekerd tot € 2.500 voor alle risico’s.

Daarboven wereldwijd verzekerd:
• Tot € 12.000 voor € 60.
• Boven € 12.000: € 17 per € 1.000.

bron: Reaal Verzekeringen
auteur: Reaal Verzekeringen
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Aanvraagformulieren