Woonlasten AOV

Wilt u zich geen zorgen hoeven te maken over uw hypotheekbetaling bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval dan is de woonlasten AOV de oplossing.

De woonlasten AOV kan gesloten worden tegen premiebetaling danwel tegen koopsom.
En u bepaalt zelf of u de gehele maandlast danwel een gedeelte van de maandlast wilt verzekeren.

De standaarddekking dekt de maandelijkse lasten van uw hypotheek bij arbeidsongeschiktheid.

Als u langer dan 6 maanden in loondienst bent kunt u de verzekering uitbreiden met een werkloosheidsdekking.

Als zelfstandige ondernemer kunt een aanvullende dekking kiezen voor kritieke ziekten zoals:
bypassoperatie, hartaanval, kanker, vitale orgaanoperaties.

Aanvraagformulieren