Grafmonumentenverzekering

Een grafmonumenten verzekering verleent een dekking voor alle van buiten komende onheilen die schade geeft aan een grafmonument.
Zoals bijvoorbeeld grondverschuiving, storm, begrafenis op een belendend graf, brand, diefstal en vandalisme.

Voor premies neem dan contact met ons op.

 

Aanvraagformulieren