Levensverzekering

Hoe kies je een levensverzekering die bij je past?

 

Het doel van een levensverzekering is tweeledig:
zowel voor je naasten als jezelf de toekomst veiligstellen. Maar hoe kies je de levensverzekering die het beste daarbij past? Met een levensverzekering op maat kun je beide doelen tegelijkertijd bereiken. Daarbij zijn verschillende oplossingen denkbaar.

Ze vallen ruwweg uiteen in drie categorieën:

  • de overlijdensverzekering;
  • de levensverzekering;
  • de gemengde verzekering.


Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende soorten en hun toepassing.


Overlijdensverzekering:
Hierbij ontvangt de begunstigde een vooraf bepaald bedrag als je komt te overlijden. Er zijn twee soorten overlijdensverzekering: de levenslange verzekering en de tijdelijke verzekering. Hieronder lees je het verschil tussen beide. Bij een levenslange verzekering wordt het vooraf afgesproken bedrag altijd uitgekeerd, ongeacht het tijdstip van overlijden. Hiermee voorkom je bijvoorbeeld dat je nabestaanden bezittingen moeten verkopen om erfenisrechten te betalen. Bij een tijdelijke verzekering wordt het afgesproken bedrag alleen betaald als de verzekerde overlijdt voordat het contract ten einde loopt.
Vooral geschikt als je je nabestaanden wilt beschermen tegen financiële problemen binnen een bepaalde termijn. Bijvoorbeeld omdat je als belangrijkste kostwinner de studiekosten van je kinderen betaalt. Je kunt dan een tijdelijke verzekering afsluiten zolang je die studiekosten draagt.


Levensverzekering:
Het principe van een levensverzekering werkt anders: de begunstigde ontvangt een bepaald bedrag als hij op de einddatum van het contract in leven is. Je spaart dat bedrag gedurende het contract bij elkaar en dat spaargeld wordt later uitgekeerd als kapitaal of periodieke rente. Je ontvangt die uitkering dan op een vooraf afgesproken moment, bijvoorbeeld bij pensioen. Als je overlijdt voor de einddatum van het contract, zijn er twee mogelijkheden, elk met een eigen prijskaartje. De premies worden teruggestort aan een begunstigde,of gaan definitief verloren.


Gemengde verzekering:
Hierbij bescherm je je nabestaanden en zorg je tegelijkertijd voor een appeltje voor de dorst voor jezelf. Je combineert een overlijdensverzekering met een levensverzekering. En je kiest zelf de verhouding tussen het bedrag dat wordt uitgekeerd bij overlijden en dat bij leven.


Maatwerk en fiscus
De juiste keuze is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Mail ons voor een afspraak voor de juiste keuze

 

 

(Dit product valt onder het provisieverbod!)

Aanvraagformulieren